פרשת השבוע | אביב התורה > פרויקטים > ישיבת עטרת נחמיה > שעורי תורה הרב מיכה הלוי 22

אביב התורה > פרויקטים > ישיבת עטרת נחמיה > שעורי תורה הרב מיכה הלוי > פרשת השבוע

פרשת השבוע

שיעור הרב מיכה הלוי - פרשת ואתחנן תשע"ז

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. תפילתו של משה - מפעל לדורות 2. שבח ובקשה 3. תורה ותפילה 4. משה נתאווה להיכנס לארץ ישראל 5. עול מלכות שמים ועול מצוות
לקריאה והדפסה

שיעור הרב מיכה הלוי - פרשת קורח תשע"ז

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. מחלוקת מהותית 2. מחלוקת שאינה לשם שמיים 3. אחדות או שוויון 4. מבחן הקטורת ומבחן המטה 5. און בן פלת ודתן ואבירם 6. הזדעזעות הארץ מן החטא 7. פדיון בכורות
לצפייה | להאזנה | לקריאה והדפסה

שיעור הרב מיכה הלוי - בין פסח לעצרת (ויקהל פקודי תשע"ז)

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. חודש זיו 2. יצירה מקורית וחידוש 3. שלא נהגו כבוד זה לזה 4. תלמידי ר’ עקיבא 5. אורו של רשב"י 6. ירושלים
לקריאה ולהדפסה | להאזנה | לצפייה

שיעור הרב מיכה הלוי - אמור תשע"ז

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. הופעת הקדושה הישראלית במדרגות 2. השפעת הכוהנים ותלמידי החכמים על הכלל 3. "תורה יבקשו מפיהו" 4. "קדש עצמך במותר לך" 5. העיקר- הרוח 6. הקדושה הישראלית, קדושת המועדים וקדושת הארץ
לקריאה ולהדפסה | להאזנה | לצפייה

שיעור הרב מיכה הלוי - אחרי מות - קדושים תשע"ז

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. ערפילי טוהר 2. "מרחוק ד’ נראה לי" 3. מסירות נפש 4. זוהר הרקיע 5. יום הזיכרון ויום העצמאות 6. זיכרון הנופלים- כיצד? 7. "והיה מחניך קדוש"
לקריאה ולהדפסה |להאזנה | לצפייה

שיעור הרב מיכה הלוי - תזריע מצורע תשע"ז

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. כאשר הרוח והחומר נפגשים 2. עולם מסודר או רצף של הזדמנויות 3. ברית מילה ומאכלות אסורים 4. דיבור וצרעת 5. מוציא שם רע 6. לבנות את האמנות מחדש
לקריאה ולהדפסה | להאזנה | לצפייה

שיעור הרב מיכה הלוי - פסח תשע"ז

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. שלושים יום קודם החג 2. חזרה אל הפשטות 3. צורך וצריכה 4. סדר, ניקיון ובדיקת חמץ 5. בחינת השבת שבפסח 6. ליל הסדר
לקריאה ולהדפסה | להאזנה | לצפייה

פרשת תרומה - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. השראת השכינה בישראל 2. "גדול המצווה ועושה" 3. ציווי על המחשבה 4. אנשי קודש 5. החוסן של עם ישראל 6. מחצית השקל והשקלים של המן 7. הקודש שמאחורי החול
לקריאה ולהדפסה | להאזנה | לצפייה

פרשת משפטים - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. עבד עברי 2. חָרות וחירות 3. תורה שבכתב ותורה שבע"פ – תורה אחת 4. החינוך של התורה 5. "נעשה ונשמע" 6. הלכה וחומרות
לקריאה ולהדפסה

פרשת יתרו תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. קטנה בכמות וגדולה באיכות 2. עבד לעם קדוש 3. סגולה ובחירה 4. חזקת החפות 5. מעמד הר סיני
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

ט"ו בשבט תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

לצפייה | להאזנה | יאת מצרים- יציאה לחירות עולם 2. קידוש החודש 3. קדושת לקריאה ולהדפסה

פרשת בא תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. יציאת מצרים- יציאה לחירות עולם 2. קידוש החודש 3. קדושת הבכור ומצוות תפילין 4. החירות האמיתית 5. הגאולה השלימה 6. קוצר רוח ואורך רוח
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

פרשת וארא תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. זכר ליציאת מצרים 2. התוכנית האלוקית 3. התורה מורשה 4. התוודעות מהי? 5. שני סוגי ישיבות 6. יציאת מצרים- קידוש ד’ 7. קודש וחול
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

פרשת שמות תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. מן הפרט אל הכלל 2. עם ישראל- יצירה אלוקית 3. יהדות אינה דת 4. לאומיות ישראלית בתוככי מצרים 5. שמות ומשמעותם 6. הגדרה עצמית ודימוי עצמי 7. עין רעה
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

פרשת ויחי תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. האבות, הבנים ועם ישראל 2. על אף המורכבויות- מבט כללי 3. פוליטיקה אלוקית 4. דבקות ויראת שמיים 5. "אחרית הימים"- פרספקטיבה של דורות 6. "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

פרשת ויגש תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. מיחידים לציבור 2. מלכות יוסף ומלכות יהודה 3. משיח בן יוסף 4. הדמוקרטיה ככלי למלכות 5. ההכרות עם האחים וההכרה שלהם 6. "העגלות אשר שלח יוסף" 7. ללכת באור ד’
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

פרשת ויצא תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. כיסוי ההנהגה האלוקית בעולם 2. הנפעלות של יצחק 3. דבקות אלוקית בעם ישראל 4. אליעזר עבד אברהם 5. התוכן הפנימי של הגיור 6. שלום ומחלוקת
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

פרשת תולדות תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. כיסוי ההנהגה האלוקית בעולם 2. הנפעלות של יצחק 3. דבקות אלוקית בעם ישראל 4. אליעזר עבד אברהם 5. התוכן הפנימי של הגיור 6. שלום ומחלוקת
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

פרשת חיי שרה תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. כיסוי ההנהגה האלוקית בעולם 2. הנפעלות של יצחק 3. דבקות אלוקית בעם ישראל 4. אליעזר עבד אברהם 5. התוכן הפנימי של הגיור 6. שלום ומחלוקת
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

פרשת לך לך תשע"ז - שיעור הרב מיכה הלוי

03/03/2016 - כג אדר א התשעו

1. "לך לך מארצך". 2 .אברהם אבינו- אישיות ציבורית 3 .כליותיו נעשו לו כרבנים 4 .לוט 5 .תרבות המערב ותרבות הרוח 6 .סדום 7. "הביטו אל צור חוצבתם"
לצפייה | להאזנה | לקריאה ולהדפסה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
הדפסה שלח לחבר שתף